Tôm giống

PRICE

Cung cấp tôm giống chất lượng với chi phí hợp lý

giá tôm sú giống moana

Moana shrimp seed

from   139 dong/post
  • Đề kháng cao, thích ứng linh hoạt
  • Đạt kích cỡ 20 con/kg sau 3 - 4 tháng
  • Thời gian rút ngắn, năng suất cao gấp đôi
tôm giống sis

White leg shrimp seed

from   115 dong/post
  • Sức đề khánh mạnh, giống sạch bệnh
  • Kích cỡ đồng đều: đưa về size 17 - 20 con/kg
  • Tôm lớn nhanh: tăng trưởng nhanh hơn 10% - 15%​