Trại tôm giống 1
Read More
Thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Xem vị trí →

Trại tôm giống 2
Read More
Thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Xem vị trí →

Trại tôm giống 3
Read More
Thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Xem vị trí →

Trại tôm giống 4
Read More
Thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Xem vị trí →

Previous
Next

Chi nhánh

Điểm phân phối: Nam Bé Năm

Địa chỉ: Ấp Dương Kiểm, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Số điện thoại:

Điểm phân phối: HTX Tân Hồng

Địa chỉ: Ấp Tân Hồng, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau.
Số điện thoại: 0947 359 525 - 0919 967 243

Điểm phân phối: Phương Duyên

Địa chỉ: Phấn Thạnh, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau
Số điện thoại: 0947 239 151 - 0913 716 816

Điểm phân phối: Chí Đức

Địa chỉ:
Số điện thoại: 0918 369 240

Điểm phân phối: Quốc Chưởng

Địa chỉ:
Số điện thoại: 0947 851 181 - 0945 454 677

Điểm phân phối: Đoàn

Địa chỉ:
Số điện thoại: 0949 464 561

Điểm phân phối: Thái Vũ

Địa chỉ:
Số điện thoại: 0946 812 431

Điểm phân phối: Văn Thọ

Địa chỉ: Ấp Hòa Thọ, Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Số điện thoại: 0838 823 782 - 0939 333 187

Điểm phân phối: Huỳnh Nghị

Địa chỉ: Khóm 8, Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau
Số điện thoại: 0944 650 313 - 0947 919 394

Điểm phân phối: Thảo

Địa chỉ: Bình Đại, Bến Tre
Số điện thoại: 0981 846 276

Điểm phân phối: Nên Thanh 1

Địa chỉ: Ấp 4, Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre
Số điện thoại: 0941 385 294

Điểm phân phối: 7 Bình

Địa chỉ:
Số điện thoại: 0947 252 959

Điểm phân phối: Phúc Khang

Địa chỉ:
Số điện thoại: 0918 705 890 - 0898 911 119

HỖ TRỢ

Thiên Long đồng hành cùng khách hàng trên con đường nuôi tôm thành công

thị trường tôm việt nam

Thông tin liên hệ