Tôm giống

BẢNG GIÁ TÔM GIỐNG

Cung cấp tôm giống chất lượng với chi phí hợp lý

tôm giống sis

Tôm sú Moana

từ  150đ/post
  • Đề kháng cao, thích ứng linh hoạt
  • Đạt kích cỡ 20 con/kg sau 3 - 4 tháng
  • Thời gian rút ngắn, năng suất cao gấp đôi
giá tôm giống

Tôm thẻ chân trắng

từ  125đ/post
  • Sức đề khánh mạnh, giống sạch bệnh
  • Kích cỡ đồng đều: đưa về size 17 - 20 con/kg
  • Tôm lớn nhanh: tăng trưởng nhanh hơn 10% - 15%